กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ฟรี!!!  เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน สวทช. ไปศึกษาดูงานด้าน BIO-ECONOMY ณ ประเทศเยอรมัน

สำหรับผู้ได้รับทุน สวทช. : TGIST, NUI-RC, YSTP,JSTP และ TAIST-TOKYO TECH สวทช. ร่วมมือกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุน สวทช. ในโครงการ TGIST NUI-RC YSTP JSTP และ TAIST-Tokyo Tech ระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อร่วมคณะศึกษาดูงานด้าน BIO-ECONOMY ในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและภาคเอกชน ประเทศเยอรมนี วันที่ 14-22 เม.ย. 61 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด คลิก

 
       

    

 

       
       
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)