ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทุน YSTP เปิดระบบรับสมัครข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2562 วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562

และขอเชิญชวนนักวิจัย เจ้าหน้าที นิสิต/นักศึกษา ผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
โครงการทุนTGIST และทุน YSTP ของงานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง ( GSD ) สวทช.
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CO-110 อาคารสำนักงานกลาง (สก.) สวทช.
      - ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการทุน
      - แนะนำระบบรับสมัครทุนระบบใหม่
      - ถาม ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการทุน TGIST, YSTP E-mail: TGIST@nstda.or.th , YSTP@nstda.or.th

 

 

    

 

       
       
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)