ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทุน YSTP เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2562 วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562

และแบบฟอร์มใบสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การพิจารณา ฯลฯ จะแจ้งรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์

โครงการ YSTP ในวันที่ 1 เมษายน 2562


สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการทุน YSTP E-mail: YSTP@nstda.or.th

 

 

    

 

       
       
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)