แจ้งข่าวกิจกรรม

กิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ โครงการทุน TGIST และ YSTP
จะจัดขึ้น ในวันที่ 25,27 - 28 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการนำเสนอผลงาน ในรูปแบบประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

เปิดลงทะเบียนวันที่ 19 เมษายน - 25 เมษายน
ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาผู้นำเสนอ คลิก:https://forms.gle/udzPB5vxuBJhMyLa7

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทคัดย่อ

ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าฟังการนำเสนอ คลิก: https://forms.gle/GupVP9VNBk6VJ78RA


    

 

       
       
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)