ข่าวประชาสัมพันธ์

1. โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน
     เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project)
ประจำปี 2562

       กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562

       Application period Since 1st to 31st May 2019
      ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกอบด้วย 1. รายละเอียดการสมัคร,เกณฑ์การพิจารณาฯ 2. ไฟล์ใบสมัคร =>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.
กิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าทุน TGIST NUI-RC และ YSTP
    จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ เวลา 08:30 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

     เปิดลงทะเบียนนำเสนอ วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซต์ของโครงการทุนเท่านั้น

  คลิกดูรายละเอียด กำหนดการกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าทุน

คลิกลงทะเบียนสำหรับนักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย
       และพร้อมส่งไฟล์บทคัดย่อทางอีเมล์มาที่ คุณสุพัตรา ชื่นอารมย์ อีเมล์ : supattra@nstda.or.th ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค. 62

คลิกลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปเข้าฟัง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ฟรี !!! กิจกรรมอบรม Infographic Presentation design

             อบรม Infographic Presentation design เพื่อการสื่อสารแบบมืออาชีพ เปลี่ยนการนำเสนอแบบเดิมๆ มาเป็นการนำเสนอ
แบบ smart เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเสนอแบบ Infographic ที่เน้นการสื่อสารที่เข้าใจ่ายและน่าสนใจ และน่าติดตาม

        อบรมในวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 (2 วัน) เวลา 09:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุม 405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. สำหรับนักศึกษาทุน สวทช. อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

1. เปิดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 พ.ค. 62 ลงทะเบียนอบรม คลิก

2. กำหนดการ

3. หลักสูตรการอบรม

 

 

    

 

       
       
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)