กิจกรรมเยาวชน 24/02/2022

กิจกรรมเยาวชน​

พบกับกิจกรรมสนุกๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน การเสวนาสำหรับครูอาจารย์และผู้สนใจทั่วไป ในรูปแบบ Online แบบ Interactive ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้ฟังบรรยายอย่างเดียว แต่ยังสามารถประดิษฐ์และทดลองได้เสมือนอยู่ในห้องปฏิบัติการจริง

กลุ่มเป้าหมาย:

สำหรับบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย:

เยาวชนที่สนใจ