การขยายพันธุ์ปทุมมาแบบแยกเหง้า-เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การขยายพันธุ์ปทุมมาแบบแยกเหง้า-เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ