งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาเเละวิศวกรรมภาคเอกชน
(Technology and Engineering Investment Incentive Section : TEI)

 

ภาระกิจหลัก : มุ่งสนับสนุนเอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรของเอกชนเองสำหรับโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากผลการค้นคว้าความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ซึ่งมีอยู่ในห้องทดลองของเอกชนหรือรัฐบาลตลอดจนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการทำโครงการเหล่านั้นเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมากขึ้นต่อไป 

บริการ :

  • รับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • รองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก BOI
  • มาตรการการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
  • มาตรการการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก BOI

Application ช่วยจับคู่บริการแบบอัตโนมัติ : https://www.nstda.or.th/form/ifsmatch

 

ประกาศเรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ภาคเอกชนที่ติดต่อขอรับบริการกับหน่วยงานก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 2565 ท่านสามารถใช้สิทธิของการเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยแจ้งความประสงค์ของท่านมายังช่องทางการติดต่อของหน่วยงาน https://www.nstda.or.th/tei/contact หรือท่านสามารถศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/nstda-privacy-policy/