งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาเเละวิศวกรรมภาคเอกชน
(Technology and Engineering Investment Incentive Section : TEI)

 

ภาระกิจหลัก : มุ่งสนับสนุนเอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรของเอกชนเองสำหรับโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากผลการค้นคว้าความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ซึ่งมีอยู่ในห้องทดลองของเอกชนหรือรัฐบาลตลอดจนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการทำโครงการเหล่านั้นเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมากขึ้นต่อไป 

บริการ :

  • เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สวทช.
  • รับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • รองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก BOI
  • มาตรการการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
  • มาตรการการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก BOI