02-529-7100 ต่อ 77205-24
 
กิจรรมสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
  เดือนพฤษภาคม 2563  
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
หมายเหตุ : ทีมงานได้ถ่ายทำวิดีโอก่อนเกิดเหตุการณ์การระบาดโควิด-19 (ปี พ.ศ. 2561 -2562) หากเด็ก ๆ จะทำกิจกรรมดังกล่าว   
  ขอแนะนำให้อยู่ห่างกันมากกว่า 2 เมตร และหากจำเป็นต้องใกล้กัน ควรสวมหน้ากากป้องกัน ตามหลักการ Social distancing
 
 
ตุ๊กตาวัดตัวนำไฟฟ้า Click...
ประจำวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
 
 
Is it me? Click...
ประจำวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
 
 
ดอกไม้บาน Click...
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
 
       
 
 
ของเล่นสมดุล Click...
ประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
 
 
การ์ดวงจรไฟฟ้า Click...
ประจำวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
 
 
เจ้าหนอนดุ๊กดิ๊ก Click...
ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
 
       
 
 
ตุ๊กตาวัดตัวนำไฟฟ้า Click...
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
 
 
Is it me? Click...
ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
 
 
รถพลังงานลม Click...
ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
 
       
 
 
เสกกาวเด้งดึ๋ง Click...
ประจำวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
 
 
พลาสติกจากนม Click...
ประจำวันพุธที 20 พฤษภาคม 2563
 
 
ฝึกกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
โดยใช้สีเขียว Click...
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
 
       
 
 

ช็อกโกแลตสลายพลังเหนียว
ของหมากฝรั่ง Click...

ประจำวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
 
 
สนุกคิด สนุกทำ ผ่านสื่อเรียนรู้
สำหรับเยาวชน Click...
ประจำวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
 
 
ภาพสลับด้าน Click...
ประจำวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
 
       
 
 
ตะลุยอาชีพนักวิทยาศาสตร์ Click...
ประจำวันพุธที 27 พฤษภาคม 2563
 
 
(ชี)วิทย์ประจำวัน : หน้ากากผ้านาโน
ป้องกัน COVID-19 ได้อย่างไร Click...
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
 
 

เส้นทางสายอาชีพ
STEM Career Guide Click...

ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
 
     
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
   
ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 77205 - 24
  email : acm@nstda.or.th
website : www.nstda.or.th/sciencecamp