02-529-7100 ต่อ 77205-24
 
กิจรรมสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
  เดือนมิถุนายน 2563  
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
หมายเหตุ : ทีมงานได้ถ่ายทำวิดีโอก่อนเกิดเหตุการณ์การระบาดโควิด-19 (ปี พ.ศ. 2561 -2562) หากเด็ก ๆ จะทำกิจกรรมดังกล่าว   
  ขอแนะนำให้อยู่ห่างกันมากกว่า 2 เมตร และหากจำเป็นต้องใกล้กัน ควรสวมหน้ากากป้องกัน ตามหลักการ Social distancing
 
 
(ชี)วิทย์ประจำวัน : ทำไม "นม" พร้อมดื่มมีหลายชนิด Click...
ประจำวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
 
 
สนุกกับวิทยาศาสตร์ผ่าน "ฟองนม"
Click...
ประจำวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563
 
 
มาทำโมเดล DNA กันเถอะ
Click...
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
 
       
 
 
ฟองสบู่ยักษ์(Big Bubble) Click...
ประจำวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
 
 
สนุกกับขวดพลาสติกรีไซเคิล Click...
ประจำวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563
 
 
หลอดดำน้ำ Click...
ประจำวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
 
       
 
 
ไก่...กระต๊าก Click...
ประจำวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
 
 
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
 
 
พลาสติกรีไซเคิลหมายเลข6 Click...
ประจำวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
 
       
 
 
แม่เหล็กหรรษา Click...
ประจำวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
 
 
PH อินดิเคเตอร์จากแครอทม่วง Click...
ประจำวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
 
 
ดอกไม้เต้นระบำ Click...
ประจำวันพุูธที่ 17 มิถุนายน 2563
 
       
 
 
(ชี)วิทย์ประจำวัน : ฟองโฟม...นุ่มนิ่ม  Click...
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
 
 
สบู่ทำลาย COVID-19 ได้อย่างไร
Click...
ประจำวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
 
 
หิมะในขวดแก้ว Click...
ประจำวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
 
       
 
 
การ์ดมายากล Click...
ประจำวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
 
 
เสกลูกอมเป็นนักวิ่งมาราธอน Click...
ประจำวันพุูธที่ 24 มิถุนายน 2563
 
 
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
 
       
 
 
ทุ่นลอยน้ำแสนสนุก Click...
ประจำวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
 
 
สนุกกับน้ำแข็งแห้ง Click...
ประจำวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
 
 
แนะนำฝ่ายวิชาการ หลักสูตร
และสื่อการเรียนรู้ สวทช. Click...
ประจำวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
 
     
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
   
ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 77205 - 24
  email : acm@nstda.or.th
website : www.nstda.or.th/sciencecamp