02-529-7100 ต่อ 77205-24
 
กิจรรมสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
 
หมายเหตุ : ทีมงานได้ถ่ายทำวิดีโอก่อนเกิดเหตุการณ์การระบาดโควิด-19 (ปี พ.ศ. 2561 -2562) หากเด็ก ๆ จะทำกิจกรรมดังกล่าว   
  ขอแนะนำให้อยู่ห่างกันมากกว่า 2 เมตร และหากจำเป็นต้องใกล้กัน ควรสวมหน้ากากป้องกัน ตามหลักการ Social distancing
       
   
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
 
  เมษายน 2563 Click...
 
 
 
  พฤษภาคม 2563 Click...
 
 
 
  มิถุนายน 2563 Click...
 
 

 

       
   
ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 77205 - 24
  email : acm@nstda.or.th
website : www.nstda.or.th/sciencecamp