02-529-7100 ต่อ 77205-24
 
กิจรรมสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
  เดือนเมษายน 2563  
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
หมายเหตุ : ทีมงานได้ถ่ายทำวิดีโอก่อนเกิดเหตุการณ์การระบาดโควิด-19 (ปี พ.ศ. 2561 -2562) หากเด็ก ๆ จะทำกิจกรรมดังกล่าว   
  ขอแนะนำให้อยู่ห่างกันมากกว่า 2 เมตร และหากจำเป็นต้องใกล้กัน ควรสวมหน้ากากป้องกัน ตามหลักการ Social distancing
 
 
ความลับของผิวส้ม Click...
ประจำวันพุธที่ 1 เมษายน 2563
 
 
พืชสะสมอาหาร Click...
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
 
 
การเดินทางของลูกยาง Click...
ประจำวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
 
       
 
 
สารสีในใบไม้ Click...  
ประจำวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
 
 
พืชดูดน้ำ Click...
ประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2563
 
 
ฉับ สงสัย สังเกต
สร้างข้อคาดการณ์ Click...
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
 
       
 
 
บันทึกลับสัตว์ดึกดำบรรพ์ Click...
ประจำวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
 
 
จุลินทรีย์กินได้ โยเกิร์ตทำเอง Click...
ประจำวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563
 
 
พระอาทิตย์วาดรูป Click...
ประจำวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563
 
       
 
 
บอลลูนอากาศร้อน Click...
ประจำวันพุธที่ 15 เมษายน 2563
 
 
แรงยกของเครื่องบิน Click...
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563
 
 
สร้างอากาศยานจำลอง Click...
ประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
 
       
 
 
ฝายชะลอน้ำเพื่อชีวิต Click...
ประจำวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563
 
 
สไลม์บอลบีบบริหารมือ Click...
ประจำวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563
 
 
มหัศจรรยถ่านดูดซับ Click...
ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2563
 
       
 
 
สายรุ้งในขวดแก้ว Click...
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
 
 
ไข่คัพพระอาทิตย์ Click...
ประจำวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
 
 
ผลไม้เปลี่ยนสี Click...
ประจำวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
 
       
 
 
การ์ดวงจรไฟฟ้า Click...
ประจำวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
 
 
ไอศกรีมหรรษาคลายร้อน Click...
ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2563
 
 
ตุ๊กตาไฟฟ้าสถิต Click...
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
 
     
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
   
ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 77205 - 24
  email : acm@nstda.or.th
website : www.nstda.or.th/sciencecamp