โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการต้นแบบ ‘บูรณาการ’ สู่การถอดบทเรียนรับมือวิกฤติโควิด-19

         วิกฤตการณ์การระบาดของ…

อ่านต่อ

การเดินทางของวัคซีน : จากการวางแผนสู่การปฏิบัติการกระจายวัคซีนไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

บทความโดย คุณเฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชัย กรรมการผู้จัดการ ดีเ…

อ่านต่อ

เอ็มเทคส่งมอบรถเข็นเอกซเรย์ปรับนอน-นั่งสำหรับผู้ป่วย RT-Wheelchair ให้แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19

          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะแล…

อ่านต่อ