สวทช. เปิดรับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยพัฒนา AR (Augmented Reality) และแก้ไข 3D Model จำนวน 1 ตำแหน่ง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยพัฒนา AR (Augmented Reality) และแก้ไข 3D Model จำนวน 1 ตำแหน่ง

ระยะเวลาจ้าง:
3 เดือน
อัตราเงินเดือน: 20,000 บาท (สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

การศึกษา: กำลังศึกษาหรือสำเร็จปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต, คอมพิวเตอร์กราฟิก, นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
– มีความรู้ด้าน WebAR (Augmented reality) ด้วยโปรแกรม Zapworks Studio
– มีความรู้เบื้องต้นในการทำ 3D Model for Games ด้วยโปรแกรม Blender
ขอบเขตงาน
– จัดทำ AR (Augmented reality) ตามรูปแบบที่กำหนด ในลักษณะ WebAR ผ่านโปรแกรม Zapworks Studio จำนวน 2 โครงงาน
– ออกแบบและจัดทำวิธีการใช้งาน AR
– แก้ไข ปรับแต่ง 3D Model, UV Mapping Texture, Shader จำนวน 30 ชิ้นงาน
– สถานที่ทำงานสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณกุลพงษ์ อ้นมณี
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1167
อีเมล kulpong@nstda.or.th

About Author