28 มีนาคม 2566

การสร้างการใช้งานเครือข่าย 5G (ที่ไม่ใช่เครือข่ายสาธารณะ) บนคลื่นความถี่ร่วม

Building Private (non-public) 5G Standalone Networks using Shared Spectrum

วิทยากร
  • Dr. Kamol Kaemarungsi
  • Dr. David Crawford

Building Private (non-public) 5G Standalone Networks using Shared Spectrum.

In this presentation, the speaker will present on his team’s experience and work on the design and development of technologies to allow 5G standalone (SA) networks to be built on shared spectrum. In the UK, a shared band of spectrum is available for light licensing on a geographical basis and allows private mobile/wireless networks to be created in local areas.  In the presentation, the speaker will review the 5G SA radio technology that his team uses, the user equipment, mobile devices, and speeds and coverage available using the shared spectrum bands. The speaker will review applicable use cases on rural community connectivity for health and education, live broadcast networks, and private secure networks for manufacturing environments featuring IoT, high speed video and other connectivity to enable control, security, and efficiency improvements. The presentation will conclude with a summary on how private 5G networks can complement the public networks available from Mobile Network Operators.

 

ในการบรรยายนี้ วิทยากรจะนำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์และการทำงานของทีมในด้านการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับสร้างการใช้งานเครือข่าย 5G บนคลื่นความถี่ที่ใช้งานร่วมกัน ซึ่งในประเทศสหราชอาณาจักร
การใช้งานบนคลื่นความถี่ที่ใช้งานร่วมกันนั้น จะอนุญาตให้สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตประเภททั่วไปที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ และอนุญาตให้ใช้เพื่อเป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือเป็นเครือข่ายระบบไร้สายในท้องถิ่นนั้น วิทยากรจะมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้งานเครือข่าย 5G ที่ทีมงานใช้ รวมถึงการอธิบายข้อมูลในส่วนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน อุปกรณ์เคลื่อนที่ ความเร็วและความครอบคลุมของช่วงสัญญาณคลื่นความถี่ที่ใช้งานร่วมกัน พร้อมด้วยการนำเสนอ Use cases ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของชุมชนในท้องถิ่นในด้านสุขภาพและการศึกษา รวมถึงเครือข่ายเพื่อใช้ในการถ่ายทอดสดและเครือข่ายที่มีความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมของการผลิตที่สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี IoT การถ่ายวิดีโอโดยใช้ความเร็วสูง และการเชื่อมต่อแบบอื่น ๆ ที่สามารถสร้างการควบคุม สร้างความปลอดภัยและการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงาน ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้จะมีการนำเสนอบทสรุปของการใช้งานระบบเครือข่าย 5G ร่วมกับระบบเครือข่ายสาธารณะจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือด้วย 

 

Language 

The seminar will be instructed in English without translation.

Seminar Schedule

12.30 – 13.00 hrs. Registration
13.00 – 13.10 hrs. Introduction of Speaker

by Dr. Kamol Kaemarungsi, Director of Communication and Networks Research Group (CNWRG), National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)

13.10 – 14.40 hrs. Building Private (non-public) 5G Standalone Networks using Shared Spectrum

by Dr. David Crawford, Director of the Centre for Wireless White Space Communications and Principal Knowledge Exchange Fellow, Department of Electronic and Electrical Engineering, Faculty of Engineering, University of Strathclyde, The United Kingdom

14.40 – 15.00 hrs. Q&A
15.00 hrs. End of Session
เกี่ยวกับวิทยากร
Dr. Kamol Kaemarungsi
Director of Communication and Networks Research Group (CNWRG) National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Dr. David Crawford
Director of the Centre for Wireless White Space Communications and Principal Knowledge Exchange Fellow, Department of Electronic and Electrical Engineering, Faculty of Engineering, University of Strathclyde, The United Kingdom
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ