NAC 2018 | การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14 - หน้าแรก

NAC 2018
NAC2018 การประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ ๑๔

< เอกสารอนุมัติหลักการจัดประชุมประจำปี โดยไม่ถือเป็นวันลา >

< ดาวน์โหลดโปรแกรมการประชุมประจำปี >

ข่าวประชาสัมพันธ์

- เนื่องจากในแต่ละหัวข้อสัมมนาได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าฟังในแต่ละห้องประชุมให้แก่ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน หลังจากเริ่มการสัมมนาไปแล้ว 15 นาทีจะอนุญาตให้ผู้มาลงทะเบียนหน้างาน (Walk-in) เข้าห้องประชุม สัมมนาได้ตามลำดับ (First come first served)