รู้หรือไม่? ในอวกาศก็มี Drone เหมือนกัน แต่เป็น Space Drone ที่ชื่อว่า “Astrobee”

หลังจากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Importance of development Space Drone in ISS “ โดย Mr.Roberto Carlino วิศวกรจาก NASA Ames Research Center ผู้ที่ทำหน้าที่ทดสอบ Hardware และ Software ของหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งงานบรรยายได้จัดขึ้น ณ ห้องบุษกร อาคารเนคเทค สวทช., อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Space Drone คืออะไร? Space Drone คือหุ่นยนต์เพื่อช่วยนักบินอวกาศทำงานภารกิจต่างๆทั้งในสถานีอวกาศหรือยานอวกาศ ลดเวลาในการทำภารกิจ โดยสามารถให้นักบินอวกาศทำงานเฉพาะงานส่วนของมนุษย์เท่านั้น

Astrobee คืออะไร? Astrobee คือหุ่นยนต์ Space Drone ตัวใหม่ที่ทาง NASA Ames Research Center นำไปใช้งานบน ISS ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเป็นหลัก แต่ในบางกรณีนักบินอวกาศก็สามารถควบคุมได้เช่นกัน ซึ่งงานหลักของหุ่นตัวนี้จะเน้นการขนถ่ายสิ่งของบนอวกาศ งานสแกนหาของโดยใช้ Tag RFID และตรวจกับโดยกล้องที่ติดในโดรนและตรวจสอบโดย Software อีกทั้งหน้าที่หลักของหุ่นยนต์ที่ก็คือการช่วยเหลือสำหรับงานวิจัยขั้นสูงกับนักบินอวกาศบนสถานีและจะมาแทนที่ หุ่นยนต์ Spheresซึ่งเป็นหุ่นยนต์ชนิดแรกที่ใช้บนยานอวกาศอีกด้วย

Astrobee ทำงานอย่างไร?

  • Astrobee ประกอบไปด้วยกล้อง หน่วยประมวลผล touch screen ไมโครโฟน เซนเซอร์ตรวจวัดต่างๆ และแขนกลเพื่อใช้ในการจับยึดและทำงานขนส่งต่างๆ ซึ่งโครงสร้างของ Astrobee ส่วนใหญ่สร้างจาก การ 3D Printing
  • Astrobee ใช้แบตเตอรีแบบ Lithium ion 4 ก้อน โดยต้องกลับไปที่สถานีเพื่อชาร์จพลังงานหลังการใช้งานต่อวัน
  • ระบบการเคลื่อนที่ของ Astrobee ใช้อากาศภายใน ISS มาอัดและพ่นออกทาง nozzles เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
  • การทำงานของ Astrobee เป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมด แต่ก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นระบบควบคุมเองโดยทางภาคพื้นดินบนโลกได้ด้วย

Astrobee ช่วยงานนักบินอวกาศอะไรได้บ้างละ?

  • ช่วยลดเวลาในการทำงานที่เป็นกิจวัตรซ้ำๆที่นักบินอวกาศทำประจำ
  • ช่วยในการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆโดยใช้แขนกล Robotic arm
  • ช่วยนักบินอวกาศในการทดลองงานวิจัย Microgravity บน ISS
  • คอยตรวจสอบคุณภาพอากาศ รังสี และอุณหภูมิภายใน ISS
  • ตรวจสอบสภาพภายในสถานีอวกาศโดยสร้างเป็น map หรือแผนที่จำลองใน ISS และยังสามารถทำเป็น sound map และ heat map ได้อีกด้วย
  • สามารถสแกนตามหาของหรือเครื่องมือที่นักบินอวกาศวางทิ้งไว้ใน ISS โดยใช้ tag RFID

นอกจากหุ่นยนต์ Astrobee ของ NASA แล้วยังมี หุ่นยนต์ Int-Ball ของ JAXA และ CIMON ของ Airbus ทำงานอยู่บนสถานีอวกาศ ISS อีกด้วย

หุ่นยนต์นี้มันดูเจ๋งมากใช่มั้ยละ!? แล้วถ้าเราแป็นคนไทยอยากร่วมทำงานและพัฒนาด้านอวกาศละ จะเริ่มต้นหรือทำอย่างไรได้บ้าง ซึ่งคำถามนี้ก็เป็นคำถามของผู้เขียนเอง และ วิศวกรนาซ่าได้ให้คำตอบมาว่า

เราก็สามารถร่วมเป็นส่วนนึงของกิจกรรมอวกาศได้เหมือนกัน โดยผ่านทาง หน่วยงาน UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs) ที่มีโปรเจคด้านอวกาศมากมาย ไม่ว่าจจะเป็น โปรเจค BARTOLOMEO ที่สามารถให้นักวิจัยส่งการทดลองในรูปแบบขนาด 3U (10cm*10cm*30cm)

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/hsti/orbitalmission/bartolomeo/index.html

อีกทั้งยังมีอึกหนึ่งกิจกรรมดีๆ จากทาง สวทช. และ JAXA  ที่ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันให้นักเรียนและนักศึกษามาออกแบบโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์บนสถานีอวกาศอีกด้วย นั่นก็คือ Space Flying Robot Programming challenge 2020 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/krpc2020


เขียนและเรียบเรียงโดย

นายคมสัน ฐามนกิจประสาท
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

นายธรรมบดี ธนศรีบดี
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
คณะวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี