ห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็ก

ห้องประชุมขนาดเล็ก และขนาดกลาง (Small and Medium Meeting Room) 

เป็นห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ครบครัน สามารถรองรับการจัดงานประชุม , การอบรม , การสัมมนา ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดห้องได้ตามความต้องการ โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ตั้งแต่ 25 – 70 ท่าน

Image Gallery