ห้องแกรนด์ฮอลล์

ห้องแกรนด์ฮอลล์ (Grand Hall)

เป็นโถงนิทรรศการ พื้นที่การใช้งาน 2,070 ตารางเมตร เป็นพื้นที่จัดแสดงงาน ตลอดจนงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการใช้สอยได้ตามความต้องการ

พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 2,070 ตารางเมตร ขนาดห้อง กว้าง 42 x ยาว 48 X สูง 6.5 เมตร สามารถรองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 1,500 คน ให้บริการพร้อมจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ ขนาด 5×6 เมตร

Image Gallery