ลานกิจกรรม Event Square

ลานกิจกรรม Event Square

บริเวณชั้น 2 ของอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นลานอเนกประสงค์ บนพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร สามารถรองรับการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งแสดงนิทศรรการ และจัดเลี้ยง ฯลฯ

ขนาดห้อง กว้าง 17 x ยาว 25 เมตร สามารถรองรับจำนวนผู้ร่วมงานได้ถึง 220 คน และติดตั้งบูทขนาด 3×3 เมตร ได้จำนวน 24 บูท

Image Gallery