ห้องประชุมใหญ่ออดิทอเรียม

ห้องประชุมใหญ่ Auditorium 

เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่สไตล์เธียร์เตอร์  ออดิทอเรียม พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสำหรับงานประชุมทางด้านวิชาการ งานประชุมประจำปี งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ งานมอบเกียรติบัตร ฯลฯ

สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้มากถึง 376  ที่นั่ง

Image Gallery