สวทช. – วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ร่วมก้าวสู่ยุค 4.0 กับงานสัมมนาและแสดงนวัตกรรมครั้งสำคัญ สร้างโอกาสธุรกิจและยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค


กิจกรรม Highlight


ปาฐกถาพิเศษ และเสวนาแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม


สัมมนาแนวโน้มตลาดงานและเทรนด์อาชีพในอนาคต และทิศทางการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยยุค ๔.๐


รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลที่นำความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม “วิทย์แปงบ้านอีสานแปงเมือง”


Workshop ยกระดับสินค้าเพิ่มมูลค่านวัตกรรม


นิทรรศการ ผลงานนวัตกรรมน่าสนใจในการเริ่มธุรกิจ บริการสนับสนุนภาคเอกชน รวมถึงการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการและชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต


กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น เวที Pitching และบริการจัดทำ e-Catalog แก่ผู้ประกอบการที่สนใจจัดโดย

เจ้าภาพร่วม