แบบสมัครเข้าร่วม
โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)
ประจำปี 2565

 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2563                                                   วันที่สมัคร 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10:58 น.

Login เข้าสู่ระบบ

ยังไม่เคยมัครเข้าร่วม โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา และ โครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2565

เข้าสู่ระบบ (กรณีที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์แล้ว)

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา และ โครงการ Global Young Scientists Summit
ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2529-7100 ต่อ 77206, 77210
E-mail: pdys@nstda.or.th ดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/lindau , http://www.nstda.or.th/gyss