โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
(Selection of Candidates for the Lindel Laureate Meetings)

แบบสมัครเข้าร่วม
โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)
ประจำปี 2565

 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2563                                                   วันที่สมัคร 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10:58 น.

Login เข้าสู่ระบบ

ยังไม่เคยมัครเข้าร่วม โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา และ โครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2565

เข้าสู่ระบบ (กรณีที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์แล้ว)

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา และ โครงการ Global Young Scientists Summit
ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2529-7100 ต่อ 77206, 77210
E-mail: pdys@nstda.or.th ดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/lindau , http://www.nstda.or.th/gyss