มูลนิธิเพื่อการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากอวกาศ เพื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกของเรา โดยเฉพาะในด้านกิจกรรมการส่งเสริมเยาวชน ทางมูลนิธิจะมีความร่วมมือจัดกิจกรรมกับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้

The One Earth Foundation ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดยคุณ Yoichi Hasegawa อดีต Chief Engineer ของ Japan Manned Space Systems Corporation (JAMSS) โดยมีนักบินอวกาศของสหรัฐ (Dr. Leroy Chiao) และรัสเซีย (Dr. Sergey Vasiljevich Avdeev) เป็นที่ปรึกษาให้กับมูลนิธิ

From the cosmic point of view,
Sense the beautiful life of this planet,
Recognize coexistence on the planet,
Exchange regional culture based on the new values,
Connect the world into One-Earth.

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (Official Website)