รับสมัคร Singapore Space Camp 2016

youth-program-nov-2016

รับสมัครค่าย Space Camp ณ ประเทศสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย. 2559

ประเภท Youth Program อายุ 14-21 ปี

ค่าสมัคร 540 USD

– กำหนดการ
http://www.nstda.or.th/…/ssta…/Youth-Space-Camp-Schedule.pdf

– ใบสมัคร
www.nstda.or.th/sci…/ssta2016/SpaceCampRegistrationForm.docx

– Space Camp Parental Consent Form
www.nstda.or.th/…/ssta2016/SpaceCampParentalConsentForm.docx

สนใจส่งเมล์สมัครได้ที่ ssta@space.org.sg (ส่งเป็นภาษาอังกฤษ)
http://www.sas.space.org.sg/