วงโคจร (orbit) คืออะไร

          วงโคจร คือเส้นทางซึ่งบางสิ่งเคลื่อนที่รอบวัตถุในอวกาศ ตัวอย่างเช่น ดวงจันทร์อยู่ในวงโคจรรอบโลก โลกอยู่ในวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ สถานีอวกาศนานาชาติอยู่ในวงโคจรรอบโลก วัตถุซึ่งอยู่ในวงโคจรเรียกว่าดาวบริวาร (satellite) ดาวบริวารอาจเป็นตามธรรมชาติ เช่น โลกเป็นดาวบริวารตามธรรมชาติของดวงอาทิตย์ หรืออาจถูกมนุษย์สร้างขึ้น เช่น สถานีอวกาศ

          วงโคจรมีรูปร่างโค้ง เหมือนวงกลมหรือวงรี วงโคจรของดาวหางยาวมากและบาง วงโคจรของดวงจันทร์เกือบจะเป็นวงกลม

          วัตถุที่ความสูงแตกต่างกันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแตกต่างกันในวงโคจร เช่น สถานีอวกาศอยู่สูงที่ประมาณ 200 ไมล์จากโลก ทำให้ต้องเคลื่อนที่ประมาณ 17,500 ไมล์ต่อชั่วโมง ดังนั้นใช้ประมาณ 90 นาที ในการเคลื่อนที่รอบโลก ดวงจันทร์อยู่สูงมากกว่าประมาณ 250,000 ไมล์จากโลก ใช้เวลาประมาณ 28 วันเพื่อโคจรรอบโลก ด้วยความเร็วประมาณ 2,200 ไมล์ต่อชั่วโมง


ที่มา:
What Is an Orbit?. NASA. Retrieved September 29, 2017, from https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-orbit-k4.html