การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Space Career and Space Industry” โดยวิทยากรรับเชิญ ดร.พีรวรรณ วิวัฒนานนท์

บรรยายพิเศษ
Space Career and Space Industry”
โดย ดร.พีรวรรณ วิวัฒนานนท์

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
เวลา 15.00 – 17.00 น.
 ห้อง CC403 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Space Career and Space Industry” โดยวิทยากรรับเชิญ ดร.พีรวรรณ วิวัฒนานนท์ (ดร.แน็ท) อดีตวิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา NASA Langley Research Center หัวหน้าโครงการวิจัยออกแบบและพัฒนายานอวกาศขนาดเล็กให้แก่ NASA ในแผนก Advanced Materials and Processing มาถ่ายทอดประสบการณ์เส้นทางอาชีพด้านเทคโนโลยีอวกาศ และมุมมองต่ออุตสาหกรรมอวกาศที่เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยในยุค Thailand 4.0

ปัจจุบัน ดร.พีรวรรณ ทำงานอยู่ที่บริษัท RAUG Space สวิตเซอร์แลนด์ ในตำแหน่ง System Engineer and Deputy project manager หัวหน้าทีมพัฒนากลไกของยานอวกาศ โครงการ NASA Orion Spacecraft

ไฟล์ Presentation “Space Career and Space Industry”

 

จัดโดย : ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.
โครงการ National Space Exploration
FB : Thai Space Education