10 ศูนย์วิจัยหลักของ NASA

NASA (The National Aeronautics and Space Administration) หรือในชื่อภาษาไทย คือ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ซึ่งคุ้นเคยกันในชื่อว่า นาซา คือหน่วยงานส่วนราชการ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการอวกาศและงานวิจัยห้วงอวกาศ โดยการจัดการและควบคุมระบบงานวิจัยแก่ฝ่ายพลเรือนและทหาร

ภายในนาซานั้นประกอบด้วยศูนย์วิจัยหลัก 10 แห่ง ซึ่งมีภารกิจหน้าที่และดูแลครอบคลุมงานต่างๆ คือ

 ชื่อศูนย์วิจัยและที่ตั้ง ภารกิจ
1. ศูนย์การบินอวกาศกอดเดิร์ด (Goddard Space Flight Center) Greenbelt, Maryland  การควบคุมยานสำรวจอวกาศของนาซา และการติดตามความคืบหน้าในการสำรวจโลก ระบบสุริยะ และเอกภพ
2. ศูนย์การบินอวกาศมาร์แชลล์ (Marshall Space Flight Center) Huntsville AL, Madison County  การพัฒนาระบบขนส่งทางอวกาศและระบบขับดัน
3. ศูนย์การบินอวกาศสเตนนิส (Stennis Space Flight Center) Mississippi  การวิจัยและทดลองระบบขับดันของจรวด Saturn V และการควบคุมระบบการขับเคลื่อนยานอวกาศ
4. ศูนย์วิจัยเกลนน์ (Glenn Research Center) Cleveland, Ohio  การพัฒนาระบบขับดัน และเทคโนโลยีการสื่อสาร
5. ศูนย์วิจัยเอมส์ (Ames Research Center) Mountain View, California  การพัฒนาระบบไอที การออกแบบและสร้างอากาศยาน การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีอวกาศ
6. ศูนย์วิจัยแลงลีย์ (Langley Research Center) Hampton, Virginia  การวิจัยด้านอากาศยานและอวกาศ
7. ศูนย์วิจัยการบินไดรเดน (Dryden Flight Research Center) Los Angeles County, California  การวิจัยการบิน
8. ศูนย์อวกาศเคนเนดี (Kennedy Space Center) Florida  ศูนย์วิจัยจรวดเพื่อส่งยานสำรวจ
9. ศูนย์อวกาศจอห์นสัน (Johnson Space Center) Houston, Texas  การฝึกนักบินอวกาศและผู้ควบคุมกระสวยอวกาศ
10.ห้องปฏิบัติการจรวดขับดัน (Jet Propulsion Laboratory) Pasadena, California  การควบคุมยานสำรวจอวกาศในระบบสุริยะ

 


เรียบเรียงจาก :
สุปราณี สิทธิไพโรจน์กุล, ยงยุทธ บัลลพ์วานิช และอาภาภรณ์ บุญยรัตนพันธุ์. เทคโนโลยีอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา. ปทุมธานี : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. (หน้า 102)

ข้อมูลเพิ่มเติม :
http://www.nasa.gov
http://en.wikipedia.org/wiki/NASA