จิสด้า ประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือด้านการสำรวจอวกาศระดับนานาชาติ (ISECG) อย่างเป็นทางการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. หรือ GISTDA (จิสด้า) ได้ประกาศการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือด้านการสำรวจอวกาศระดับนานาชาติ International Space Exploration Coordination Group (ISECG) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา

โดยองค์กรสมาชิกในกลุ่มจำนวน 24 ประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ปี 2020) มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการแบ่งปันข้อมูลความก้าวหน้าด้านการสำรวจอวกาศ ให้กับองค์กรสมาชิกแต่ละประเทศได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์จากการสำรวจอวกาศร่วมกันด้วย

ทั้งนี้ ยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศสมาชิกให้เป็นรูปธรรมก็อยู่ในแผนของกลุ่ม ISECG นี้ด้วย

ที่มา:
https://www.globalspaceexploration.org