ประกาศผลการคัดเลือก “โครงการ CanSat Thailand 2017”

🎉 ประกาศผลการคัดเลือก🎉
“โครงการ CanSat Thailand 2017”

1. ทีม SatelDust โรงเรียนกำเนิดวิทย์

2. ทีม The Space Boy โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

3. ทีมจุดประกายความคิดพิชิตอวกาศ โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย

4. ทีม Arawan CanSat วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

5. ทีม DARA SKY MAN โรงเรียนดาราวิทยาลัย

6. ทีม CD JEP โรงเรียนจิตรลดา

7. ทีม ปลาทองอวกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

8. ทีม AFAPS โรงเรียนเตรียมทหาร

9. ทีม TestSatKPAOS โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

10. ทีม Canpable โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

กำหนดการกิจกรรมค่าย คือ วันที่ 28-30 ก.ค. 60 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

*** เจ้าหน้าที่โครงการจะติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละทีม เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต่อไป

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล [email protected]