คู่มือการแข่งขัน Can Satellite ประจำปี 2016 (APRSAF-23 ประเทศฟิลิปปินส์)

 1. องค์ประกอบของทีม
  • การแข่งขันจัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 14-18 ปี จากประเทศสมาชิกของการประชุม APRSAF
  • แต่ละประเทศสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้สูงสุด จำนวน 2 ทีม
  • แต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียนไม่เกิน 3 คน และ ครูผู้ควบคุมทีมอีก 1 คน
 2. เป้าหมายโดยภาพรวม
  • ทุกทีมมีหน้าที่ปฏิบัติตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
  • ในภาระกิจหลัก ทีมจะต้องทำการเก็บข้อมูลที่เซ็นเซอร์ตรวจวัดได้ในขณะที่ดาวเทียมลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของสภาพอากาศ ประกอบด้วย อุณหภูมิ ความดันและตำแหน่ง
  • ในภาระกิจที่รอง จะต้องกำหนดภาระกิจของตัวเอง โดยขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่จะใช้ (เช่น กล้อง, ตัวตรวจวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์,ตัวตรวจวัดแก๊สออกซิเจน,ตัวตรวจวัดความสมดุล ฯลฯ)
 3. ฮาร์แวร์พื้นฐานของดาวเทียมกระป๋อง

อุปกรณ์พื้นฐานประกอบด้วย

 • หน่วยควบคุมขนาดเล็ก (MCU)
 • ตัวรับส่งสัญญาณกับสถานีภาคพื้น
 • แบตเตอรี่
 • โครงสร้างภายนอก
 • อุปกรณ์วัด อุณหภูมิ ความดัน และตำแหน่ง
 • ร่มชูชีพ
 1. แต่ละทีมควรจะออกแบบและสร้าง โมเดลดาวเทียมกระป๋องให้สอดคล้องกับอุปกรณ์พื้นฐาน และ เป้าหมายของภารกิจที่รอง แต่ละทีมสามารถมีดาวเทียมกระป๋องได้หลายเครื่อง แต่ใช่แข่งได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ทีมแข่งขันจะต้องนำอะไหล่รวมถึงอุปกรณ์ซ่อมแซมมาเอง
 2. แต่ละทีมจะต้องส่งข้อมูลเบื้องต้นของการออกแบบดาวเทียมกระป๋องรวมถึงรายการของชิ้นส่วนประกอบ ข้อมูลของภาระกิจที่สอง ขนาด น้ำหนัก แบบแปลน และ แผนการปฏิบัติงาน
 3. น้ำหนักของดาวเทียมกระป๋องต้องไม่เกิน 350 กรัมและส่วนประกอบอิเล็คโทรนิคต้องอยู่ภายในตัวเครื่องยกเว้นร่มชูชีพ วิทยุสื่อสาร และ ระบบนำร่อง เสาอากาศสามารถติดหัวหรือท้ายของตัวเครื่องได้

ข้อจำกัดขนาดตัวเครื่องดาวเทียม

 • ปริมาตร = 330 มล.
 • ความสูง = 53 นิ้ว / 11.5 ซม.
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง = 61 นิ้ว / 6.6 ซม.
 1. ฐานยิงและการปล่อย

ดาวเทียมกระป๋องจะต้องถูกปล่อยโดยใช้เครื่องบินไร้คนขับ (UAV) ซึ่งการควบคุมจากสถานีภาคพื้น เรือชูชีพที่ติดเข้าไปกับ UAV จะเป็นอุปกรณ์ช่วยปล่อยดาวเทียมกระป๋อง โดยอาศัยการทำงานของมอเตอร์ในการปล่อย และดาวเทียมกระป๋องทั้งหมดจะถูกปล่อยลงจากความสูง 100 เมตร (+/- 20 เมตร) จากพื้นดิน

 1. แต่ละทีมจะมีโอกาสปล่อยเพียงครั้งเดียว
 2. ไม่อนุญาติให้มีการสื่อสารระหว่างที่ดาวเทียมกระป๋องยังไม่ถูกปล่อยลงมา
 3. ดาวเทียมกระป๋องควรจะสามารถส่งข้อมูลมายังสถานีภาคพื้น ได้ทันทีที่ถูกปล่อยลงมา ถ้าดาวเทียมกระป๋องไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ทีมอาจจะต้องทำการกู้ข้อมูลจากดาวเทียมกระป๋องเอง
 4. อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคทุกชิ้นจะต้องถูกยึดติดไว้อย่างแข็งแรงอย่างเช่น การใช้น๊อตยึด หรือใช้กาวคุณภาพสูง
 5. ไม่อนุญาติให้ใช้ การจุดระเบิด, เครื่องจุดระเบิด, เทคนิคการจุดระเบิด, สารติดไฟหรือวัสดุใดๆที่ก่อให้เกิดอันตราย วัสดุทั้งหมดต้องปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นและสิ่งแวดล้อม
 6. แบตเตอรี่จะต้องง่ายต่อการเปลี่ยนหรือการชาร์จ
 7. ดาวเทียมกระป๋องจะต้องมีสวิทช์ไฟฟ้าหลักที่สามารถตัดไฟได้ทั้งระบบในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย เผื่อในกรณีฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
 8. ดาวเทียมกระป๋องควรจะมีระบบการนำอุปกรณ์กลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ร่มชูชีพที่ใช้ได้อีกหลังการใช้งานไปแล้ว
 9. ทีมแข่งขันสามารถนำดาวเทียมกระป๋องกลับคืนได้หลังการปล่อย ในกรณีที่ไม่สามารถนำดาวเทียมกระป๋องกลับมาได้การคิดคะแนนจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ในมือเท่านั้น
 10. ดาวเทียมกระป๋องจะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของคณะกรรมการ 1 วันก่อนการแข่งขัน เพื่อให้ถูกต้องตามข้อกำหนด ดาวเทียมกระป๋องที่ไม่ผ่านการยอมรับสามารถปรับแต่งได้จนกว่าการตรวจสอบรอบสุดท้าย หากดาวเทียมกระป๋องที่ไม่ผ่านการตรวจรอบสุดท้ายจะถูกตัดสิทธ์ทันที
 11. เกณฑ์การตัดสินดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน %
ความซับซ้อนของภารกิจ 20
การวางระบบ 45
วิธีการปล่อย 15
การประมวลผลข้อมูล 20
รวม 100
 1. ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน แต่ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ทีมที่มีคะแนนในหมวดความซับซ้อนของภาระกิจสูงกว่าจะเป็นผู้ที่ชนะไป
 2. การแข่งจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ซึ่งการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. แต่ละทีมจะต้องส่งรายงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคะแนนเพื่อจบภารกิจ
 4. เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย:
  1. บทนำ
  2. เป้าหมายของภารกิจ
  3. วิธีการปฏิบัติ
  4. ผลการทดลองและวิจารณ์
  5. สรุปผลการทดลอง


APRSAF-23 CAN SATELLITE COMPETITION

 • กำหนดการเบื้องต้น
วันที่ เวลา กิจกรรม
ศุกร์, 11 พ.ย.

 

  เดินทางถึงสนามบิน

ผู้สมัครเดินทางเข้าพักที่โรงแรม (มีการจัดเตรียมอาหารทุกมื้อให้กับผู้สมัคร)

เสาร์, 12 พ.ย.

วันที่ 1

6.00 AM รับประทานอาหารเช้า
8.00 AM ลงทะเบียน
9.00 AM พิธีเปิด
10.45 AM ปล่อยดาวเทียมกระป๋อง
11.00 AM ปล่อยดาวเทียมกระป๋อง
12.00 PM รับประทานอาหารเที่ยง
1.00 PM รถบัส พาเดินทาง
2.30 PM มาถึง
6.00 PM รับประทานอาหารเย็น
8.00 PM รับชมการนำเสนอ เทคนิคการจุดระเบิด
8.15 PM ขึ้นรถกลับโรงแรม
9.30 PM ถึงโรงแรม
จบวันที่1

 

อาทิตย์, 13 พ.ย.

วันที่ 2

6.00 AM รับประทานอาหารเช้า
8.00 AM รายงานข้อมูลและนำเสนอโครงการ คุณครูร่วมแชร์ประสบการณ์เทคนิคการสอนเกี่ยวกับจรวดขวดน้ำ
11.00 AM ถ่ายรูปรวม
11.30 AM รับประทานอาหารเที่ยง
12.30 PM ไปยังจุดปล่อย
1.00 PM สาธิตพิเศษเกี่ยวกับดาวเทียมกระป๋อง
1.15 PM เริ่มแข่งขันการปล่อย
5.00 PM รถไปส่งยัง รร
5.30 PM พักตามอัธยาศัย
6.00PM เดินทางไปยังร้านอาหารเย็น
7.30 PM สังสรรค์และประทานอาหารเย็น
8.30 PM มอบรางวัลและปิดงาน
จบวันที่2
จันทร์, 14 พ.ย.

วันที่ 3

6.00 AM รับประทานอาหารเช้า
  8.00 AM ออกจากโรงแรม เดินทางไปยังสนามบิน

 

 • ผู้สมัคร ผู้เข้าแข่งขัน :           เป็นนักเรียนที่มีอายุ ระหว่าง 14 ถึง 18 ปี จากประเทศในเอเชียแปซิฟิก (เกิดระหว่างวันที่ 14 พ.ย. 1997 ถึง 13 พ.ย. 2022)
 • การคัดเลือก :           ประเทศที่สมัครจะต้องมีการจัดการแข่งขันดาวเทียมกระป๋องภายในประเทศเพื่อหาตัวแทนมาแข่งขัน
 • ครู/ผู้นำทีม :           นักจะต้องมาพร้อมกับครูหรือผู้ดูแลทีม โดยครูผู้ดูแล

ต้องมีความสนใจในด้านการศึกษาอวกาศ เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และทักษะเกี่ยวกับดาวเทียมกระป๋องและกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆกับแต่ละประเทศ และ มุ่งมันในการส่งเสริมการศึกษาด้านอวกาศให้กับเยาวชนในประเทศตนเอง