ติดต่อเรา

ศูนย์ลงทุน

ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


อาคารส่วนงานกลาง ชั้น 3 ห้อง 304-2

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1327, 1340-1345, 1353, 1359

โทรสาร 0-2564-7081

e-mail : nic@nstda.or.th