ในเวทีการประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2559" ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน ปีนี้มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศกว่า 252 ผลงาน และเมื่อเร็วๆ นี้ (5 ต.ค.) มีการประกาศผล 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประจำปี 2559 (TOP TEN INNOVATIVE BUSINESS 2016) เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของภาคเอกชน และแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

alt

สำหรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ด้านเศรษฐกิจ) ในปีนี้ ได้แก่ ผลงานนวัตกรรม “ไข่ออกแบบได้” จากความร่วมมือของ บริษัท คลีน กรีนเทค จำกัด และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. โดยห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร (NAF) หน่วยวิจัยเกษตรนาโนและสิ่งแวดล้อม (NAE) ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาตำรับอิมัลชั่นชนิดเกิดเองของน้ำมันโหระพาและน้ำมันออริกาโน่ (Self-emulsifying delivery system of sweet basil and oregano oil) โดยผู้สร้างนวัตกรรมได้เข้ารับรางวัลพระราชทานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" ซึ่งนับเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในวงการนวัตกรรมไทย อันถือเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป