มาตรฐานต่างๆ

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้รับมาตรฐาน การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย หรือ Thailand Sustainable Event Management Standard (TSEMS) สำหรับมาตรฐานนี้ จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ถือเป็นเครื่องหมายสำคัญในการจัดงานประชุมหรือสัมมนา เนื่องจากแนวโน้มของโลกในปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างมาก หรือ Green Meeting และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงานของผู้จัดงาน ทางศูนย์ประชุมฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน และเป็นการเตรียมความพร้อมของของศูนย์ประชุมฯ ให้สามารถรองรับความต้องการของตลาด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า