ที่จอดรถในร่ม

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้จัดงานและผู้มาร่วมงานด้วยพื้นที่จอดรถภายในอาคาร ซึ่งสามารถรองรับได้กว่า 300 คัน 

อัตราค่าบริการจุดจอดรถภายใน ดังนี้

– ไม่เกิน 5 ชม. เหมาจ่าย 20 บาท
– 5 ชม. ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 24 ชม. เหมาจ่าย 40 บาท

  สำหรับผู้ใช้บริการศูนย์ประชุมฯ สามารถแสดงบัตรจอดรถ เพื่อขอรับสิทธิ์ e-Stamp ได้ที่ชั้น P1 เคาน์เตอร์ รปภ.