ห้องบอร์ดรูม

ห้องประชุม Boardroom

ขนาด 61 ที่นั่ง (Fixed seat 31 ที่นั่ง) ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการประชุมผู้บริหาร การจัดอบรม หรือ สัมมนา ห้องประชุมประกอบด้วย ไมโครโฟน Conference จอ LCD Screen Projector และโทรทัศน์ LED ขนาด 50 นิ้ว เพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

Image Gallery