รายการคำถามที่พบบ่อย (Faqs List)

คำถาม (Faqs) หมวดปัญหา (Faqs group)
การติดตามสถานะการส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ และการตรวจสอบไฟล์
การเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ได้รับอีเมล์ยืนยัน
การลงทะเบียน
หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ SIMS ควรทำอย่างไร
การเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่พบช่องให้ส่งแบบฟอร์มการทำวิจัยในคนหรือในสัตว์ต้องทำอย่างไร
การเข้าร่วมกิจกรรม
การแก้ไขไฟล์ที่ส่งไปแล้ว
การเข้าร่วมกิจกรรม
วิธีการลงทะเบียน และส่งข้อเสนอโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน
การลงทะเบียน
หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ SIMS ควรทำอย่างไร
การลงทะเบียน
การเลือกคำสั่งเพื่อเพิ่มหรือลดช่องทางในการอัฟโหลดไฟล์แบบฟอร์มทำวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์เพิ่มเติม ทำอย่างไร
การลงทะเบียน
วิธีการแก้ไขข้อมูลโครงการ หรืออัฟโหลดไฟล์ข้อเสนอใหม่
การเข้าร่วมกิจกรรม
วิธีแก้ไขระดับชั้นการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การลงทะเบียน
YSC มีแบบฟอร์มส่งข้อเสนอโครงงานหรือไม่
การเข้าร่วมกิจกรรม
วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ
การเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าใช้งานไม่ได้ เนื่องจากระบบแจ้งว่าข้อมูลผิดพลาด
การลงทะเบียน
ยืนยันอีเมล์แล้ว Login เข้าใช้งานระบบไม่ได้ 1
การลงทะเบียน
ยืนยันอีเมล์แล้ว Login แต่พบหน้าว่างๆ จึงไม่สามารถกรอกข้อมุลได้
การลงทะเบียน