รายการคำถามที่พบบ่อย (Faqs List)

คำถาม (Faqs) หมวดปัญหา (Faqs group)
วิธีการลงทะเบียน และส่งข้อเสนอโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน
การลงทะเบียน
หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ SIMS ควรทำอย่างไร
การลงทะเบียน
ไม่ได้รับอีเมล์ยืนยัน
การลงทะเบียน
วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ เพิ่มเติม
การเข้าร่วมกิจกรรม
หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ SIMS ควรทำอย่างไร
การเข้าร่วมกิจกรรม
การแก้ไขไฟล์ที่ส่งไปแล้ว
การเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าใช้งานไม่ได้ เนื่องจากระบบแจ้งว่าข้อมูลผิดพลาด
การลงทะเบียน
YSC มีแบบฟอร์มส่งข้อเสนอโครงงานหรือไม่
การเข้าร่วมกิจกรรม
วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ยืนยันอีเมล์แล้ว Login เข้าใช้งานระบบไม่ได้ 1
การลงทะเบียน
ยืนยันอีเมล์แล้ว Login แต่พบหน้าว่างๆ จึงไม่สามารถกรอกข้อมุลได้
การลงทะเบียน
เลือกสาขาผิดต้องทำอย่างไร
การเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ทำการสมัครแล้วแต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้แล้วรองสมัครใหม่อีกครั้งแต่หมายเลขบัตรประชาชนไม่สามารถใช้ได้เหมือนระบบล็อกอินหมายเลขบัตรประชาชนนี้ไปแล้ว
การลงทะเบียน
ทำไมไม่มีช่องให้สร้างปก แก้ไขข้อมูล หรืออัฟโหลดไฟล์
การเข้าร่วมกิจกรรม
ใส่อีเมล์ผิด ต้องทำอย่างไร
การลงทะเบียน