รายการคำถามที่พบบ่อย (Faqs List)

คำถาม (Faqs) หมวดปัญหา (Faqs group)
วิธีการลงทะเบียน และส่งข้อเสนอโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน
การลงทะเบียน
วิธีการแก้ไขข้อมูลโครงการ หรืออัฟโหลดไฟล์ข้อเสนอใหม่
การเข้าร่วมกิจกรรม
การแก้ไขไฟล์ที่ส่งไปแล้ว
การเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ได้รับอีเมล์ยืนยัน
การลงทะเบียน
การเลือกคำสั่งเพื่อเพิ่มหรือลดช่องทางในการอัฟโหลดไฟล์แบบฟอร์มทำวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์เพิ่มเติม ทำอย่างไร
การลงทะเบียน
หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ SIMS ควรทำอย่างไร
การเข้าร่วมกิจกรรม
วิธีแก้ไขระดับชั้นการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การลงทะเบียน
หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ SIMS ควรทำอย่างไร
การลงทะเบียน
วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ
การเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าใช้งานไม่ได้ เนื่องจากระบบแจ้งว่าข้อมูลผิดพลาด
การลงทะเบียน
YSC มีแบบฟอร์มส่งข้อเสนอโครงงานหรือไม่
การเข้าร่วมกิจกรรม
ยืนยันอีเมล์แล้ว Login เข้าใช้งานระบบไม่ได้ 1
การลงทะเบียน
ยืนยันอีเมล์แล้ว Login แต่พบหน้าว่างๆ จึงไม่สามารถกรอกข้อมุลได้
การลงทะเบียน
เลือกสาขาผิดต้องทำอย่างไร
การเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ทำการสมัครแล้วแต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้แล้วรองสมัครใหม่อีกครั้งแต่หมายเลขบัตรประชาชนไม่สามารถใช้ได้เหมือนระบบล็อกอินหมายเลขบัตรประชาชนนี้ไปแล้ว
การลงทะเบียน