Logo NAC2013Banner
Registration

Dowanload
ASEAN
Live
 

vdo พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๙Hot  >>>  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ  (31/03/2556 ) QR
3 เมษายน 2556
เวลา 9:00 - 16:30 น.
ย้ายห้องอบรมจาก ห้องประชุมBT-122 อาคารไบโอเทค
ไปเป็น ออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
icon-pdf รู้รอบด้านก่อนมีรถไฟความเร็วสูง : การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบขนส่งทางราง
และความพร้อมในภูมิภาคอาเซียนสำหรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558


ด่วน! เพิ่มจำนวนที่นั่ง ลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็ม
2 เมษายน 2556
เวลา 9:00 - 16:00 น.
ออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
icon-pdf "สายโซ่การผลิตรักษ์สิ่งแวดล้อม : กุญแจสู่การผลิตอย่างยั่งยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
เชิญฟังสัมมนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากภาคเอกชนชั้นนำ
2 เมษายน 2556
เวลา 13:30 - 16:30 น.
CC-305 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
icon-pdf "ตอบโจทย์นวัตกรรมชาวบ้านเพื่อการเกษตร"
พบกับนวัตกรรมชาวบ้านและความร่วมมือในการขยายผลนวัตกรรมรับมือการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตร
1 เมษายน 2556
เวลา 9:00 - 12:00 น.
ห้องประชุม NT-106 อาคารเนคเทค
icon-pdf "นวัตกรรมธุรกิจสู่ความมั่งคั่ง ด้วย Business Process as a service"
มาทำความรู้จักกับแนวคิดสู่ความมั่งคั่งด้วยการปฏิรูปการทำธุรกิจแนวใหม่

ภาย หลังการจัดงาน NAC 2013 จะมีการจับรางวัล Portable Harddisk ขนาด 500 GB.
ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Western Digital
จำนวน 2 รางวัล

 • รางวัลแรกจะมอบให้กับผู้เข้าร่วมงานประชุมในครั้ง นี้ โดยจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากทุกท่านที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงาน และติดต่อกลับไปภายหลังการจัดงาน

 • และอีก 1 รางวัล จะมอบให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการและใช้ Mobile Application ในการชมผลงานวิจัยผ่าน QR Code ที่ติดอยู่บนโปสเตอร์แสดง ผลงานนั้นๆ
  ณ บริเวณ
  Grand Hall ชั้น 1 ซึ่งผู้โชคดี 1 ท่านจะมีข้อความปรากฎขึ้นภายหลังจากสแกน QR Code แล้ว

รถบริการรับ-ส่งฟรี
ทางผู้จัดงาน NAC2013 ได้จัดเตรียมรถรับ-ส่ง ฟรี ในวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2556

บริการรับ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08:00 น. - 12:00 น. (รถออกทุก 30 นาที)
 • จุดที่ 1 หน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ถนนโยธี)
 • จุดที่ 2 หน้าอาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค (ถ.แจ้งวัฒนะ)
บริการส่ง เวลา 17.00 น.
 • อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ส่งถึงหน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ถ.โยธี)
 • อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ส่งถึงหน้าอาคารซอฟต์แวร์พาร์ค (ถ.แจ้งวัฒนะ)

รถตู้โดยสารสาธารณะ (ค่าบริการ 30 บาท)

 • สาย ต.118 (BTS หมอชิต - ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต) - จอดภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • สาย ต.85 (BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต) - จอดหน้าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 

การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๙
9th NSTDA Annual Conference (NAC2013)
โทรศัพท์ 0-2564-7000  / Call Center : 0-2564-8000  e-mail  :
nac2013@nstda.or.th
MOST NSTDA