Blog ตัวแทนประเทศไทย
 • ปี 2551   ( 2 Articles )

   

  เยาวชนผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2551

   

             
  นายปัทม์  วงษ์ปาน            นางสาวอัจฉรา  ปัญญา      นางสาวสตรีรัตน์  โฮดัค (กำแพงแก้ว)