Blog ตัวแทนประเทศไทย
 • ปี 2551   ( 2 Articles )

   

  เยาวชนผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2551

   

             
  นายปัทม์  วงษ์ปาน            นางสาวอัจฉรา  ปัญญา      นางสาวสตรีรัตน์  โฮดัค (กำแพงแก้ว)

   

   

     
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว