ใบสมัคร ปี 2559 PDF Print E-mail

.........................................................................................................................................................................


 

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

 

สาขาฟิสิกส์   และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)

 

ประจำปี 2559

 

ขยายเวลารับสมัครผ่านระบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 

กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่...     
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว