ใบสมัคร ปี 2556 PDF Print E-mail


    ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ ฯ  สำหรับปี พ.ศ. 2556

       แบบสมัครเข้าร่วม โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ปี 2556

       แบบสมัครเข้าร่วม โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ปี 2556 

 

   ส่งใบสมัครได้ที่

      
     โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

     ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์
     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
     111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

     โทร. 0 2529 7100 ต่อ 77206, 77210
     e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว