รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

Responsive image
769

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ (Type of Information Resource) : รายงานการวิจัย

สถานที่จัดเก็บ (Collection) : ชั้นหนังสือทั่วไป

เลขเรียกหนังสือ (Call No.) : 658.57 ส691ร 2566

ปีที่พิมพ์ (Date of Publication) : 2566

ผู้แต่ง (Author) : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายการตัวเล่ม

จำนวนทั้งหมด {{copies.metadata.total | number}} รายการ
รหัสบาร์โค้ด สำเนาเล่มที่ สาขา รายละเอียด สถานะภาพ (Status)
{{copy.barcode_nmbr}} {{copy.copyid}} {{copy.branch_name}} {{copy.copy_desc}} {{copy.status_name}}
-ไม่มีรายการตัวเล่ม-

 
  {{copies.metadata.all_page| number}}  

เวลาเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

ฝ่ายบริการความรุู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2564-7000 # 1244