วรรนคดีสาร ไนอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเกิด พนะท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกกัมการอำนวยการ วรรณคดีสมาคม แห่งประเทสไทย 14 กรกดาคม 2486 (ผู้นำชาติเรา / ว. วิจิตรวาทการ)

Responsive image
358

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ (Type of Information Resource) : eBook & Online Resources

สถานที่จัดเก็บ (Collection) : Online Resources

เลขเรียกหนังสือ (Call No.) : - - -

ผู้แต่ง (Author) : หลวงวิจิตรวาทการ

ปีที่พิมพ์ (Date of Publication) : 2486

สื่อ : http://adminebook.car.chula.ac.th/viewer/service/87121787775521207010949551047387535167727469801036161/39/2/0/viewer.html

รายการตัวเล่ม

จำนวนทั้งหมด {{copies.metadata.total | number}} รายการ
รหัสบาร์โค้ด สำเนาเล่มที่ สาขา สถานะภาพ (Status)
{{copy.barcode_nmbr}} {{copy.copyid}} {{copy.branch_name}} {{copy.status_name}}
-ไม่มีรายการตัวเล่ม-

 
  {{copies.metadata.all_page| number}}  

เวลาเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

ฝ่ายบริการความรุู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2564-7000 # 1244