แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565

Responsive image
837

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ (Type of Information Resource) : eBook & Online Resources

สถานที่จัดเก็บ (Collection) : Online Resources

เลขเรียกหนังสือ (Call No.) : - - -

ผู้แต่ง (Author) : ราชกิจจานุเบกษา 30 ธันวาคม 2563

ปีที่พิมพ์ (Date of Publication) : 2563

สื่อ : https://backend.tsri.or.th/files/trf/2/files/Others/2020/National_Specific_Master_Plan_for_COVID-19_Situation_20201230.pdf?fbclid=IwAR0cwmgaAKFSnTtzXn0ZjRlKTRzV8Darlg8rCvpsWKCPLESRznXJRcRByL4

รายการตัวเล่ม

จำนวนทั้งหมด {{copies.metadata.total | number}} รายการ
รหัสบาร์โค้ด สำเนาเล่มที่ สาขา สถานะภาพ (Status)
{{copy.barcode_nmbr}} {{copy.copyid}} {{copy.branch_name}} {{copy.status_name}}
-ไม่มีรายการตัวเล่ม-

 
  {{copies.metadata.all_page| number}}  

เวลาเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

ฝ่ายบริการความรุู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2564-7000 # 1244