โครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020 (SRPC2020)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์กรสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAXA), องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (NASA) และหน่วยงานพันธมิตร จัดโครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020 (SRPC2020) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ชิงรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท

โดยทีมชนะเลิศจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Kibo Robot Programming Challenge 2020 รอบชิงแชมป์เอเชีย ณ Tsukuba Space Center ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายน พ.ศ.2563ที่มาโครงการ


โลโก้การแข่งขัน รอบชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น

องค์กรสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA) และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (National Aeronautics and Space Administration : NASA) ได้มีความร่วมมือกัน ริเริ่มจัดการแข่งขันภารกิจหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ ชิงแชมป์เอเชีย ในระดับเยาวชนขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้โปรแกรม JAPAN US Open Platform Partnership (JP-US OP3) โดยจะจัดการแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชีย ในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2020 ณ Tsukuba Space Center ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้ คือหุ่นยนต์ Astrobee ของ NASA และหุ่นยนต์ Int Ball ของ JAXA โดยเป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ Astrobee ผู้ช่วยนักบินอวกาศที่ใช้งานอยู่จริงบนสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station : ISS) ให้ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ในการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถด้านสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) และเตรียมทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานสมาชิกของ Kibo-ABC (Asian Beneficial Collaboration through “Kibo” Utilization) จึงได้รับมอบสิทธิ์ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อคัดเลือกหาทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนทีมเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Kibo Robot Programming Challenge 2020 รอบชิงแชมป์เอเชียในเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ต่อไป

โลโก้การแข่งขัน รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

โดย สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), Drone Academy Thailand, H&M, บริษัท สเปซแซ่บ จำกัด, สมาคมยุวชนอวกาศไทย, สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย, Spaceth.co และ Pantip Pratunam ร่วมกันจัดโครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020 (SRPC2020) ครั้งแรกของประเทศไทย

ข้อมูลเกมที่ใช้ในการแข่งขัน

ฉากสถานการณ์:

ณ สถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งอยู่สูงจากพื้นโลกราว 400 กิโลเมตร ได้มีอุกกาบาตพุ่งเข้ามาในวงโคจร และชนเข้ากับชิ้นส่วนของสถานีอวกาศนานาชาติ จนทำให้เกิดช่องโหว่และมีอากาศรั่วไหล

ส่วนที่เกิดความเสียหายก็คือ Kibo Module ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องกอบกู้โดยเร่งด่วน โดยใช้หุ่นยนต์ Astrobee ช่วยค้นหาตำแหน่งจุดที่เกิดความเสียหายและทำการซ่อมแซม ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลจาก Astrobee พร้อมกับการสนับสนุนจาก Int-Ball ที่ทำหน้าที่เป็นหุ่นยนต์ถ่ายภาพ

ภารกิจสุดท้ายที่ต้องทำภายใต้เวลาอันจำกัดก็คือ การยิงเลเซอร์เพื่อเชื่อมช่องโหว่ให้ปิดสนิท จนไม่มีอากาศรั่วไหลอีกต่อไป แต่ถ้ายิงเลเซอร์ผิดตำแหน่ง กลับจะทำให้ช่องโหว่ขยายกว้างเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการยิงเลเซอร์ให้ตรงจุดที่มีอากาศรั่วไหลเพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถานีอวกาศนานาชาติ

Game Overview:

ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อควบคุม Astrobee โดยใช้ Android Application ที่เขียนด้วยภาษา JAVA ให้เคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้น ไปยังพื้นที่ที่กำหนด โดยจะต้องเคลื่อนเข้าไปอ่าน QR Code ตามจุดที่กำหนด และเคลื่อนไปยิงเลเซอร์ที่เป้าหมายสุดท้าย ซึ่งคะแนนการแข่งขันจะคำนวณจากความแม่นในการยิงเลเซอร์สู่เป้าหมายของ Astrobee และเวลาที่ใช้ในการปฎิบัติภารกิจ

สามารถเข้าไปทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาได้ที่ https://jaxa.krpc.jp (ต้องส่งใบสมัครเพื่อรับ ID และ Password ก่อน จึงจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้)

เกณฑ์การสมัคร

 1. นักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม สมาชิกทีมละ 3 คน (สามารถอยู่ต่างสถาบันการศึกษาได้)
 2. ส่งใบสมัครมาที่อีเมล jaxathailand@nstda.or.th (หมดเขตส่งใบสมัคร 19 เม.ย. 63) เมื่อทางโครงการฯ ได้รับใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่ง ID และ Password ให้กับหัวหน้าทีมทางอีเมล เพื่อใช้ทดลองระบบ Simulator โดยเขียนโปรแกรมนามสกุล .APK ควบคุม Astrobee ใน Server ของ JAXA (https://jaxa.krpc.jp) และใช้เป็น ID สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือก
 3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บังคับหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ  Astrobee ของ NASA ตามภารกิจที่กำหนด
 4. ในการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย จะเป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ในเกม Simulationโดยใช้เซิฟเวอร์ของ JAXA ประเทศญี่ปุ่นทำการแข่งขัน
 5. ในการแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชีย ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ Tsukuba Space Center ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee จริง  โดยสื่อสารตรงไปที่สถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งมีนักบินอวกาศเป็นผู้ควบคุมการแข่งขัน
 6. ผลตัดสินการแข่งขันของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดการแข่งขัน

 • ปิดรับใบสมัคร วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563
 • การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบแรกทางออนไลน์ โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้
  1. Upload ไฟล์โปรแกรม APK เข้าสู่ Server ของการแข่งขัน (https://jaxa.krpc.jp) ภายในวันที่ 26 พ.ค. 63 ไม่เกินเวลา 11.59 น. ตามเวลาประเทศไทย
  2. ส่ง Clip VDO ความยาว 3-5 นาที เพื่อแนะนำทีม และอธิบายโค้ดที่เขียนขึ้นมาโดยย่Upload ไฟล์ VDO ขึ้น YouTube และส่งลิงก์พร้อมแจ้งรหัสประจำทีม (Thailand-xxxx) ภายในวันที่ 26 พ.ค. 63 ไม่เกินเวลา 11.59 น. ตามเวลาประเทศไทย
 • ทีมที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก จะผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยจะประกาศผลให้ทราบในวันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 09.30 น. ทางหน้าเว็บไซต์โครงการ และ Facebook โครงการ
 • การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 20 ทีม Upload ไฟล์โปรแกรม APK ขึ้นสู่ Server ของการแข่งขัน (https://jaxa.krpc.jp) ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 63 ไม่เกินเวลา 11.59 น. ตามเวลาประเทศไทย
 • ทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Kibo Robot Programming Challenge รอบชิงแชมป์เอเชีย ณ Tsukuba Space Center ประเทศญี่ปุ่น
  เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
  (ทางโครงการฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดให้กับทีมชนะเลิศตัวแทนประเทศไทย)

เงินรางวัล

 • ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  *** ทีมชนะเลิศ ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ทีมรองชนะเลิศ ทีมที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ทีมรองชนะเลิศ ทีมที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลทีมนำเสนอยอดเยี่ยม เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลทีมดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลทีมดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งไฟล์ใบสมัคร

e-mail: jaxathailand@nstda.or.th
Facbook: https://www.facebook.com/JaxaThailand


จัดโดย

 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  ร่วมสนับสนุนโดย
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
 • Drone Academy Thailand
 • สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย
 • บริษัท สเปซแซ่บ จำกัด
 • สมาคมยุวชนอวกาศไทย
 • SPACETH.CO
 • Pantip Pratunam
 • H&M