สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เพื่อรับทุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อร่วมงานในโครงการวิจัย/โครงงานที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล (10 S Curve) ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม : STEM Workforce ประจำปี 2560)” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยร่วมงานกับอาจารย์และภาคอุตสาหกรรม ที่ดำเนินโครงการวิจัย/โครงงานในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม หรือการวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งโครงการฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้รับทุน ระหว่างที่ร่วมทำโครงการ/งานวิจัย ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6 - 12 เดือน นักศึกษาระดับปริญญาโท รับทุนไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน นักศึกษาระดับปริญญาเอก รับทุนไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน

ด่วน! เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มกราคม 2560 ประกาศผลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.nstda.or.th/stemworkforce
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ โครงการ STEM Workforce
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1461-1462
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป