เตาแกลบ

ส่วนประกอบของเตาแกลบ
1. กล่องฐานทำจากสังกะสี เคลือบด้วยแผ่นกันความร้อนและกันลม
2. ท่อเหล็กดำขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว 60 เซนติเมตร ใช้ทำกระบอกเชื้อเพลิง
3. ฉนวนกันความร้อน
4. Adapter ระบบ DC ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับปรับความแรงของไฟได้ กินไฟน้อยเทียบได้กับการชาร์จแบตเตอรี่มือถือ หนึ่งครั้งกินไฟเพียงแค่ 4 สตางค์เท่านั้น
5. แกลบที่ได้จากโรงสีข้าว
6. นำชิ้นส่วนทุกชิ้นมาประกอบกัน

ขั้นตอนการใช้เตาแกลบ
1. ปิดฝากล่องให้แน่น และปิดตะแกรงท่อ
2. ใส่แกลบให้เต็มท่อ แล้วเสียบปลั๊กพัดลมหอยโข่ง
3. จุดไฟบนแกลบ แล้วเปิดพัดลมไปที่ 12 โวลล์
4. เมื่อไฟติดแล้วให้นำหัวเตาแก๊สสวมบนท่อ เสร็จแล้วสามารถเริ่มทำอาหารได้เลย
5. เมื่อแกลบหมด ให้ปิดพัดลมก่อน แล้วเปิดฝากล่อง นำแกลบดำออกจากท่อ ถ้าต้องการใช้เตาต่อก็ให้เติมแกลบเข้าไปใหม่อีกครั้ง

ประโยชน์ของเตาแกลบ

1. ประหยัดเพราะพลังงานที่ได้มาจากการเผาแกลบ ซึ่งหาได้ง่ายในชุมชน ไม่ต้องหาซื้อให้สิ้นเปลืองเงินทองเหมือนแก๊ส
2. ไฟที่ได้จะร้อนมากเทียบเท่ากับเตาแก๊สทั่วไป
3. ไม่ทำให้หม้อหรือภาชนะที่ใช้ในการหุงต้มเปลี่ยนเป็นสีดำ
4. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานจากเตาแก๊ส
5. ช่วยลดมลภาวะในอากาศ เพราะไม่มีควันและไม่มีกลิ่นคอยรบกวน
6. แกลบดำที่ได้จากการเผาไหม้ของเตาแก๊สชีวมวล สามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อใส่หน้าดินให้ดินร่วนซุยดี รักษาความชื้นในดิน และเป็นปุ๋ยใส่พืชต่างๆ นอกจากนั้นยังนำไปผสมกับดินใช้เพาะกล้าพันธุ์พืชต่างๆ ได้

Leave a Reply