การเลี้ยงหมูคอนโด

การเลี้ยงหมูคอนโด เป็นเทคโนโลยีที่ริเริ่มเลี้ยงโดยกลุ่มชาวบ้าน บ.นาคำ ต.ดอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเลี้ยงหมูแบบเดิม ได้ผลว่าการจัดการง่ายกว่า ซึ่งได้ขยายผลไปยังชุมชนวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

Leave a Reply