ดาวน์โหลด Fact Sheet (PDF file)
"ฟ้าผ่า ข้อเท็จจริงที่ควรรู้"
FactSheet

 

Copyrigth © 2005-2013 National Science and Technology Development Agency