แบบฟอร์มสำรองที่นั่งชมภาพยนตร์ | ไฟล์ Word | ไฟล์ PDF |

ติดต่อสำรองที่นั่ง :
คุณจุมพล เหมะคีรินทร์

โทร. 02-564-7000 ต่อ 71185 / มือถือ 081-651-1634
e-mail : jumphol@nstda.or.th


ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ (CC) ความจุ 380 ที่นั่ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)


วัน/เดือน/ปี
รอบเช้า (10.00-11.30 น.)
พักเที่ยง
รอบบ่าย (13.00-14.30 น.)
สถาบันการศึกษา จำนวนที่จอง
รวม
เหลือที่ว่าง สถาบันการศึกษา จำนวนที่จอง
รวม
เหลือที่ว่าง
จันทร์ 19 พ.ย. 61
AIT International School
[Grade1-3]
128
128
           
อังคาร 20 พ.ย. 61
โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอย
(ป.5)
31
180
         
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69
(ป.2-3)
130
       
โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ
(อ.3)
19
       
พุธ 21 พ.ย. 61
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
(ปี2-3)
10
88
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69
(ป.6)
81
81
 
โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ
(อ.3)
10
         
โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ
(ป.4-6)
68
         
พฤหัส 22 พ.ย. 61
โรงเรียนจารุศรบำรุง
(ป.4-6)
218
218
  โรงเรียนรังสิตวิทยา
(ป.4-6)
168
168
 
ศุกร์ 23 พ.ย. 61
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
(ป.4-6)
256
293
         
โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอย
(ป.6)
37
         
จันทร์ 26 พ.ย. 61

โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์
(อ.3)
63
401
         
โรงเรียนอนุบาล แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ
(อ.2-3)
338
         
อังคาร 27 พ.ย. 61
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(ป.1)
336
336
  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(ป.4)
334
334
 
พุธ 28 พ.ย. 61
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(ป.2)
339
339
  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(ป.5)
277
277
 
พฤหัส 29 พ.ย. 61 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอย
(ป.4)
27
181
         
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม
(ม.1-3)
55
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม
(ม.1-3)
55
55
 
โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์
(อ.2)
         
AIT International School
[Grade4]
27
       
ศุกร์ 30 พ.ย. 61
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(ป.3)
319
319
  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(ป.6)
325
325
 
 
ยอดรวม
2,483
ยอดรวม
1,240
ยอดรวมผู้ชมทั้งหมด : 3,723 คน
 
หมายเหตุ : โรงเรียนที่ติดปัญหาเรื่องรอบการฉาย โปรแกรมภาพยนตร์ หรือวันที่จะมาชม ฯลฯ
กรุณาติดต่อ โทร.02 564 7000 ต่อ 71185 หรือ โทร. 081-6511634 (คุณจุมพล)
 
Remark : If you have any requirements please contact K.Jumphol Tel. 02 564 7000 ext. 71185 / Mobile : 081 651 1634
 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเทศกาลฯ | เรื่องย่อภาพยนตร์ | ภาพยนตร์ตัวอย่าง | โปรแกรมฉายภาพยนตร์ | สำรองที่นั่ง

© สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)