ปฏิทินกิจกรรม

<<  January 2020  >>
 Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

PRS Publication


 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book


เอกสารเผยแพร่ของฝ่ายวิจัยนโยบาย

Attention: open in a new window. Print


  

 

 

ICT Market

 

 

          - อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการสื่อสารของประเทศไทย

          - อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการสื่อสารของประเทศไทย  [Presentation] 

          - สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2554 และประมาณการปี 2555

          - ประชุมระดมความคิดเห็นต่อมูลค่าตลาด ทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม Mobile Application ของประเทศไทยปี 2553-2554  [Presentation] 

          - สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2553 ประมาณการปี 2554


          - เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว: สรุปผลการสำรวจตลาด ICT ปี 2553 และประมาณการปี 2554  [Presentation]


          - เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว: สรุปผลการสำรวจตลาดสื่อสาร ปี 2553  [Presentation]


          - เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว: สรุปผลการสำรวจตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2553  [Presentation]

          - การศึกษาเปรียบเทียบตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ

          - สถานภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ปี 2552

          - สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2552

          - บทสรุปผู้บริหารสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ปี 2552
 

          - สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ปี 2552 และประมาณการปี 2553

          - เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว: สรุปผลการสำรวจตลาด ICT ปี 2552 และประมาณการปี 2553  [Presentation]

          - Press Conference: Thailand ICT Market 2009 and Outlook 2010  [Presentation]

          - สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ปี 2551 และประมาณการปี 2552

          - เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว: สรุปผลการสำรวจตลาด ICT ของประเทศไทย ประจำปี 2551  [Presentation]

          - สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ปี 2550

          - Thailand Information and Communication Technology Market Survey 2007

 

 

 

          - Thailand ICT Indicators 2005

 

Internet User

 

 

          - บทสรุปหนึ่งทศวรรษการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย (2542-2553)

          - รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2553

          - รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2552

          - เอกสารประกอบการแถลงข่าว: รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2552  [Presentation]

          - รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2551

          - รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2550

          - รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2548

 

Communications

 

 

          - รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการจัดทำนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบโทรทัศน์ดิจิทัลสำหรับประเทศไทย

          - สรุปการเสวนาเรื่อง "การบริโภคสารสนเทศผ่านสื่อใหม่: ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร"

 

 

          - (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ ประเมินผลกระทบทางด้าน socio-economics ของการนำ WiMAX Technology เข้าสู่ชุมชน
ระยะที่ 1

 

          - รายงานการศึกษาแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย WiMAX ในประเทศไทย

 

 

 

          - รายงานแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประยุกต์ใช้ RF-ID ในประเทศไทย : ในกรณีการจัดสรรย่าน UHF

          - รายงานการศึกษา "แนวทางการพัฒนา RF-ID สำหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ"

          - แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย

          - เอกสารประกอบการแถลงข่าว: แผนที่สนับสนุนการพัฒนา RFID สำหรับประเทศไทย  [Presentation]

 

อื่นๆ

 

 

          - รายงานผลการสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประจำปี 2549

          - เอกสารประกอบการแถลงข่าว: รายงานผลการสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประจำปี 2549
         [Presentation]

 

 

 

          - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย

          - องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยสำหรับจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่

          - รายงานการศึกษา การประเมินผลกระทบของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet)

          - แนวทางการดำเนินการกิจกรรมสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

          - แนวทางการผลิตกำลังคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


          - รายงานการศึกษา ระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้
 

 Tags: prs activities  prs activity  activities  activity  meetings  meeting  seminars  seminar  forums  forum  conferences  conference  ict  market  wimax  nanotechnology  nano  database  mobile  hardware  software  communication  rfid  hotel  minus  auditorium  prs public  prs articles  prs article  article  articles  RFID  prs book  prs books  books  book  documents  document  OpenOffice documents  OpenOffece document  Openoffice documents  Openoffice document  Word  Excel  PPT  Powerpoint  Power point  MS word  MS excel  MS PPT  MS powerpoint  MS power point  PDF  pdf  Thailand  ICT Masterplan  Masterpaln  IT2010  IT-2010  IT 2010  Policy  Internet  Internet Survey  Internet User Profile  ICT Market Outlook  ICT Market  Software Market  Hardware Market  Software Survey  Computer Services Market  ECTI  Indicator  Indicators  Benchmark  RFID  Embeded  ราชมงคล  ความร่วมมือ  พัฒนากำลังคน  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  MOU  SSME  AV  Software Investment Profile  NSTDA  Ministry of Science Technology and Environment  Thai Government  IT Policy  Research  SRII  แผนแม่บท  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลาดซอฟต์แวร์  สำรวจตลาดม  นโยบาย  

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Web Browser ของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari หรือ Opera เพื่อการแสดงผลเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยนโยบายที่สมบูรณ์ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัยนโยบาย
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป