MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย 522
2 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที 2862
3 วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 2692
4 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาธนาคารพันธุ์พืชตำบลคลองจินดา 1579
5 Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time 1076
6 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น 2510
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (หลักสูตรระยะสั้น) 1886
8 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.) 1173
9 โครงการจัดตั้งสถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 1140
10 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง 1452
11 ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 968
12 ครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่น ชนิดกันน้ำ 3160
13 น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ 1646
14 ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ 1301
15 น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 1381
16 วัสดุทดแทนกระดูก 2832
17 กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโน ด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก 928
18 การบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 1012
19 การบำบัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 1108
20 การบำบัดแก๊สมลพิษด้วยเทคโนโลยีการดูดซับ 1484
21 Life Cycle Assessment laboratory 963
22 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต 1213
23 การประเมินวัฏจักรชีวิต 1393
24 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค 1229
25 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1839
26 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 2491
27 Network-based ASEAN language Translation Public Service 946
28 Mobile Application ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ย 1594
29 เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy คืออะไร ? 2035
30 e-Health โปรแกรมบันทึกและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย Kid Diary 1460

Page 1 of 10