MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย 151
2 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที 2674
3 วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 2484
4 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาธนาคารพันธุ์พืชตำบลคลองจินดา 1461
5 Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time 1006
6 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น 2322
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (หลักสูตรระยะสั้น) 1765
8 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.) 1098
9 โครงการจัดตั้งสถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 1078
10 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง 1351
11 ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 912
12 ครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่น ชนิดกันน้ำ 2906
13 น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ 1503
14 ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ 1240
15 น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 1296
16 วัสดุทดแทนกระดูก 2621
17 กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโน ด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก 867
18 การบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 947
19 การบำบัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 1046
20 การบำบัดแก๊สมลพิษด้วยเทคโนโลยีการดูดซับ 1383
21 Life Cycle Assessment laboratory 903
22 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต 1124
23 การประเมินวัฏจักรชีวิต 1305
24 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค 1152
25 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1716
26 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 2257
27 Network-based ASEAN language Translation Public Service 891
28 Mobile Application ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ย 1469
29 เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy คืออะไร ? 1807
30 e-Health โปรแกรมบันทึกและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย Kid Diary 1351

Page 1 of 10