MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

Search
รวมภาพประทับใจจากการไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ณ ตำแหน่งที่ตั้งที่เคยเป็นมาก่อน (ห้องสมุดใหญ่ที่สุดในยุคอียิปต์) ณ เมืองริมทะเลลือชื่อของอียิปต์ เมืองอเล็กซานเดรีย

นิทรรศการ

ห้องสมุดสำหรับเด็ก

ห้องสมุดสำหรับเด็ก

ภายในห้องสมุดเด็ก

ภายในห้องสมุดเด็ก

ห้องสมุดเยาวชน

ห้องสมุดเยาวชน

ห้องสมุดเยาวชน


Page 4 of 4