MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

Search
รวมภาพประทับใจจากการไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ณ ตำแหน่งที่ตั้งที่เคยเป็นมาก่อน (ห้องสมุดใหญ่ที่สุดในยุคอียิปต์) ณ เมืองริมทะเลลือชื่อของอียิปต์ เมืองอเล็กซานเดรีย

ภายในห้องสมุด

ภายในห้องสมุด

ภายในห้องสมุด

ภายในห้องสมุด

ภายในห้องสมุด

หลังคา เพดานห้องสมุด

ภายในห้องสมุด

ห้อง Server

โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่

ป้ายบอกตำแหน่ง

ภายในห้องสมุด

นิทรรศการ

นิทรรศการ

ห้องสมุดสำหรับเด็ก

ห้องสมุดสำหรับเด็ก


Page 2 of 3